Zmiana czyli proces

Chociaż każda zmiana w organizacji powinna być dobrze przemyślana, to jednak nie jesteśmy w stanie ułożyć jednego schematu, według którego zmiana będzie przebiegała. Biorąc pod uwagę, że jest to działanie z ludźmi, nigdy nie wiadomo, w jakim kierunku pójdą działania w trakcie wdrażania zmian. Dlatego też, powinniśmy postawić sobie pewne cele, realne i możliwe do osiągnięcia, zostawiają jednak spory margines na to, że sprawy mogą potoczyć się nieco w innym kierunku. Zmiany w organizacji nie są łatwym przedsięwzięciem, dlatego należy podchodzić do nich z pokora. Ponadto, wszelkie zmiany w organizacji powinny być prowadzone przez osoby, które mają odpowiednie doświadczenie.

Zmiana w organizacji przedsiębiorstwa to pewien proces. Proces, który może pójść w wielu różnych kierunkach. Decydującą rolę spełniają zatem ludzie, którzy biorą w nim udział. Pracownicy są najważniejszym punktem wszelkich zmian w organizacji. To od nich zależy kierunek, ale też powodzenie przedsięwzięcia. Czynnik ludzki jest nieprzewidywalny, tym bardziej zadanie staje się trudne do wykonania.

Co jest największym problemem? Otóż okazuje się, że problemem pracowników jest opór względem zmian, który uzasadniony jest obawami związanymi z przebudowa przedsiębiorstwa. W głowach pracowników pojawiają się wtedy myśli o redukcjach etatów, zwolnieniach, ale również o większej ilości pracy i zwiększeniu dotychczasowych obowiązków.

Aby zmiany w organizacji http://4bp.com.pl/pl/i.5.0.0.0/Przeprowadzanie-organizacji-przez-zmiany.html powiodły się zgodnie z naszymi oczekiwaniami, bardzo ważne jest dobra organizacja. I tak, jak już zostało wspomniane, nie chodzi o zaplanowanie, ale o organizację działań. Najważniejszym etapem jest analiza potrzeb firmy i to zawsze od tego należy rozpocząć każą próbę zmiany. Charakterystykę wykonuje się w odniesieniu do analizy przedsiębiorstwa na tle konkurencji, dokonania obiektywnej i solidnej oceny skuteczności firmy, a także poznania mocnych i słabych stron (w tym celu wykonuje się tak zwany SWOT). Zdiagnozowanie tych zagadnień pozwoli na dalsza pracę nad dokonywaniem zmian w organizacji.